Αγαπητοί συνάδελφοι,

H Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία προσαρμοζόμενη στην εποχή της πανδημίας καθώς και τις τρέχουσες διατάξεις αποφάσισε την διαδικτυακή διεξαγωγή του 7ου Ψυχοφαρμακολογικού Συνεδρίου για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, ώστε να παραμείνει συνεπής στην προσπάθειά της για συνεχή εκπαίδευση των ψυχιάτρων πάνω στα βασικότερα θέματα κλινικής ψυχοφαρμακολογίας.

Ως το θεσμικό όργανο των ψυχιάτρων της χώρας, αποβλέπει στη βελτίωση των θεραπευτικών δεξιοτήτων και στην ασφάλεια της φαρμακευτικής θεραπείας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς δεν υποβάλλονται σε θεραπεία, και ότι η εκπαίδευση των νέων ψυχιάτρων είναι συχνά ατελής, συνίσταται αναγκαία η εκπαιδευτική δραστηριότητα με οποιοδήποτε μέσο.

Οι νέες επιστημονικές πληροφορίες είναι κατακλυσμικές και καθώς πολλές θεραπευτικές ανάγκες παραμένουν ανεκπλήρωτες, πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε το ρόλο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας για δωρεάν συμμετοχή.
Ευελπιστούμε ότι το 2021 θα είμαστε σε θέση να «ανταμώσουμε» από κοντά στο 8ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο και να συζητήσουμε δια ζώσης όλες τις εξελίξεις στην κλινική ψυχοφαρμακολογία,

 

Με τιμή,

Δ. Πλουμπίδης
Πρόεδρος της ΕΨΕ

Β. Αλεβίζος
Πρόεδρος Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

Ειρ. Σιούτη, Χ. Τουλούμης
Γραμματείς Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

Οργάνωση


Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
 Παπαδιαμαντοπούλου 11, Αθήνα
Τ.Κ. 11528
 +30 210.72.14.184
 +30 210.72.42.032
 psych@psych.gr
 www.psych.gr

Γραμματεία Συνεδρίου


ERA Ltd
Congresses | Events | Business Travel | Tourism
 Ασκληπιού 17, 106 80, Αθήνα
 +30 210.36.34.944
 +30 210.36.34.690
 info@era.gr
 www.era.gr
Back to Top